Obróć swoje urządzenie o 90 stopni w praco lub w lewo
Nowa umowa / Przedłuż umowę
Możesz przedłużyć umowę, dokupić inne usługi,
zmienić prędkość internetu lub poznać ofertę
przygotowaną specjalnie dla Ciebie.

STANDARD
KOMFORT
PREMIUM
Oferta Promocyjna "Dla Abonentów przedłużających Umowę” dotyczy Umowy na czas określony 15-miesięcznej i jest zaadresowana do obecnych klientów sieci „GalNet”. Wszystkie ceny są cenami brutto. Regulamin Oferty Promocyjnej "Dla Abonentów przedłużających Umowę” dostępny w siedzibie Firmy.

Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.galnet.com.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. Oferta ważna do 31.12.2016 r.