Obróć swoje urządzenie o 90 stopni w praco lub w lewo
Nowa umowa / Przedłuż umowę
Możesz przedłużyć umowę, dokupić inne usługi,
zmienić prędkość internetu lub poznać ofertę
przygotowaną specjalnie dla Ciebie.

SREBRNY
ZŁOTY
PLATYNOWY
Oferta Promocyjna "6 x Free” dotyczy Umowy na czas określony 24-miesięcznej i jest zaadresowana do nowych klientów sieci „GalNet”. Opłata za Aktywacją łącza wynosi 49 zł, Opłata za Aktywację Routera WiFi wynosi 0,99 zł, Abonament za dostęp do sieci Internet przez pierwsze sześć miesięcy wynosi 0,99 zł. Wszystkie ceny są cenami brutto. Regulamin Oferty Promocyjnej "6 x Free” dostępny w siedzibie Firmy.

Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.galnet.com.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. Oferta 6xFREE ważna do 31.12.2016 r.